Strona główna | Gospodarka
Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2017 r.
13.09.2017

W omawianym czasie odnotowano znaczny wzrost obrotów towarowych Polski. Eksport zwiększył się o 8,4%, do 114,6 mld EUR, a import o 11,1%, do 114 mld EUR.  Z komentarza Ministerstwa Rozwoju wynika, że nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi, spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi (w ujęciu przedmiotowym).


Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów korzystne zmiany stanu zrównoważenia w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano w obrotach wyrobami elektromaszynowymi (zwiększenie nadwyżki o 580 mln EUR, do prawie 3,5 mld EUR), oraz produktami rolno-spożywczymi i przemysłu drzewno-papierniczego – wzrost nadwyżki o prawie 0,2 mld EUR dla każdej z grup, do odpowiednio 4,1 mld EUR oraz 1,7 mld EUR. Częściowo złagodziło to: pokaźne pogłębienie deficytu wymiany produktami mineralnymi (o prawie 2,5 mld EUR, do 5,9 mld EUR), co było konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45%), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln EUR, do blisko 4,4 mld EUR).
Więcej: LINK
•  18.01.2018  Najnowsze prognozy Banku Światowego dla globalnej gospodarki
•  18.01.2018  Rozlicz PIT z administracją skarbową
•  17.01.2018  Inflacja w grudniu 2017 roku – komentarz MR
•  16.01.2018  2515 firm z elastycznym czasem pracy
•  16.01.2018  Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 14 stycznia
•  15.01.2018  G.Prawna:Ryczałtowcy z foliowym problemem
•  15.01.2018  Handel zagraniczny w 2017 r
•  12.01.2018  Money.pl: Za cofnięcie licznika nawet 5 lat więzienia

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy