Strona główna | Gospodarka
Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2017 r.
13.09.2017

W omawianym czasie odnotowano znaczny wzrost obrotów towarowych Polski. Eksport zwiększył się o 8,4%, do 114,6 mld EUR, a import o 11,1%, do 114 mld EUR.  Z komentarza Ministerstwa Rozwoju wynika, że nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi, spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi (w ujęciu przedmiotowym).


Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów korzystne zmiany stanu zrównoważenia w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano w obrotach wyrobami elektromaszynowymi (zwiększenie nadwyżki o 580 mln EUR, do prawie 3,5 mld EUR), oraz produktami rolno-spożywczymi i przemysłu drzewno-papierniczego – wzrost nadwyżki o prawie 0,2 mld EUR dla każdej z grup, do odpowiednio 4,1 mld EUR oraz 1,7 mld EUR. Częściowo złagodziło to: pokaźne pogłębienie deficytu wymiany produktami mineralnymi (o prawie 2,5 mld EUR, do 5,9 mld EUR), co było konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45%), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln EUR, do blisko 4,4 mld EUR).
Więcej: LINK
•  17.11.2017  Co wprowadza projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o ...
•  17.11.2017  Kary za cofanie liczników w autach
•  17.11.2017  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy ...
•  17.11.2017  Prezydent podpisał zmianę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
•  15.11.2017  Money.pl: Prawie pół miliona listów wróciło do ZUS
•  14.11.2017  Realizacja programów 2014-2020. Stan na 12 listopada 2017 r.
•  14.11.2017  Inflacja w październiku 2017 roku – komentarz MR
•  13.11.2017  Komisja Europejska o prognozie gospodarczej

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy