Strona główna | Gospodarka Archiwum
Co wprowadza projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
17.11.2017
W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wprowadzono regulacje, które usprawnią funkcjonowanie CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP).

Money.pl: Prawie pół miliona listów wróciło do ZUS 
15.11.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do przedsiębiorców 3,7 mln listów. W kopertach były indywidualne numery rachunków do wpłat. 450 tys. wróciło do adresata. Według Pawła Jaroszka z zarządu ZUS główną przyczyną zwrotów listów była zmiana adresu przedsiębiorcy: albo adresat się wyprowadził, albo nie można było sprawdzić, czy odbiorca jest uprawniony do odbioru przesyłki.

Realizacja programów 2014-2020. Stan na 12 listopada 2017 r. 
14.11.2017
Z danych wygenerowanych z systemu teleinformatyczngo SL2014 od uruchomienia programów do 12 listopada 2017 r. złożono 68 706 wniosków o dofinansowanie projektów.

Inflacja w październiku 2017 roku – komentarz MR 
14.11.2017
Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w październiku. wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z wrześniem br. W porównaniu z październikiem 2016 r. ceny wzrosły o 2,1 proc.

Komisja Europejska o prognozie gospodarczej 
13.11.2017
Komisja Europejska przedstawiła aktualizację prognozy makroekonomicznej dla gospodarek UE, znacząco poprawiając swoje oceny perspektyw gospodarki polskiej w bieżącym oraz przyszłym roku.

Money.pl:Zakaz handlu w niedziele. "Solidarność" wzywa rząd do powrotu do pierwotnej wersji projektu 
10.11.2017
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zorganizowany przez „Solidarność” domaga się od rządu powrotu do pierwotnej wersji projektu o zakazie handlu w niedziele – podaje portal momey.pl.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy