Strona główna | Gospodarka Archiwum
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjne 
11.10.2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zaproponowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projektowana ustawa przewiduje likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.

Money.pl: Europa się dzieli. To ryzyko dla Polskich firm 
11.10.2017
Spowolnienie brytyjskiego PKB, ograniczanie wydatków konsumentów, wzrost liczby upadłości tamtejszych firm i osłabienie funta poważnie utrudnią życie polskim eksporterom. Na największe straty powinni się przygotować polscy producenci żywności i sprzętu RTV.

V posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CRS 
11.10.2017
W Ministerstwie Rozwoju odbyło się V posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

Brexit a przyszłe relacje gospodarcze z Wielką Brytanią - ankieta 
10.10.2017
Resort rozwoju zapraszamy eksporterów oraz importerów do/z Wielkiej Brytanii do wypełnienia poniższej ankiety.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje 
10.10.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia resortu rolnictwa w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r.

Realizacja programów 2014-2020 do 8 października  
10.10.2017
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 października 2017 r. złożono 65 515 wniosków o dofinansowano projektów.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy