Strona główna | Gospodarka Archiwum
Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta 
26.07.2017
- Jeśli chodzi o fundusze UE, najważniejsze jest dla nas ich efektywne inwestowanie. Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie – to tylko niektóre rozwiązania przez nas proponowane – podkreśla wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Ustawa o PAIH podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
26.07.2017
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. To usankcjonowanie dotychczasowych prac Agencji i Polskiego Funduszu Rozwoju nad zmianą systemu wspierania ekspansji polskiego biznesu.

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta 
26.07.2017
- Jeśli chodzi o fundusze UE, najważniejsze jest dla nas ich efektywne inwestowanie. Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie – to tylko niektóre rozwiązania przez nas proponowane – podkreśla wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Handel zagraniczny Polski w 2016 
26.07.2017
Według ostatecznych danych GUS, w 2016 roku, eksport towarów z Polski wzrósł o 2,9% (do 184,8 mld EUR), a import o 2,1% (do 180,9 mld EUR). W rezultacie nadwyżka obrotów towarowych osiągnęła 3,9 mld EUR. Niższa nadwyżka (o ok. 0,8 mld EUR) w porównaniu z danymi wstępnymi prezentowanymi na początku roku wynika z większej korekty in plus dynamiki importu (o 1,2 pkt. proc.) niż eksportu (o 0,6 pkt. proc.).

Bezrobocie w czerwcu niższe 
25.07.2017
Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w Polsce 7,1%, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 
25.07.2017
Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biuletynie Informacji Publicznej a także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.


«  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy