Strona główna | Gospodarka Archiwum
Bezrobocie w czerwcu niższe 
25.07.2017
Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w Polsce 7,1%, czyli o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tryb udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 
25.07.2017
Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biuletynie Informacji Publicznej a także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Postępy w realizacji programów 2014-2020 
25.07.2017
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego od uruchomienia programów do 23 lipca 2017 r. złożono 59 307 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 365,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 227,3 mld zł.

Przekwalifikowanie do zawodu programisty finansowane ze środków PO WER 
24.07.2017
Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs, którego celem jest umożliwienie osobom, które nie mają ani wykształcenia informatycznego ani doświadczenia w branży IT, skorzystanie z nieoprocentowanej pożyczki na podniesienie umiejętności programowania, a w konsekwencji – podjęcie pracy w zawodzie programisty.

Praca sezonowa w rozporządzeniach wykonawczych w trakcie konsultacji 
24.07.2017
Obecnie trwają uzgodnienia i konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które uzupełnią przepisy ustawy. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.- podaje portal ministerstwa pracy. Do końca 2018 r. cudzoziemcy będą jeszcze mogli wykonywać prace sezonowe na podstawie „starych” oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2017 r.

Stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. przyjęte 
21.07.2017
Komitet do Spraw Europejskich przyjął Wstępne stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. Zawarte w nim postulaty będą przedstawiane przez rząd polski w europejskiej debacie nt. budżetu unijnego i polityki spójności po 2020 roku.


«  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy