Strona główna | Gospodarka Archiwum
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP w 2018 r. 
04.01.2018
Informacja ZUS z 29 grudnia 2017 r.w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2018 r.

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2017 r. 
03.01.2018
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 010 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 1 stycznia 2018 r. 
03.01.2018
Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Finansów publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów.

Money.pl:MŚP nadal nie dostosowały się do zmian przepisów o ochronie danych osobowych 
03.01.2018
„Dostosowanie do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, które wprowadzi od maja 2018 roku unijna dyrektywa RODO (GDPR), oznacza dla firm wielomiesięczne przygotowania, zarówno od strony organizacyjnej, jak i technicznej.

Money.pl:Jak długo firmy czekają na pieniądze za fakturę? Wyniki badania 
29.12.2017
„Średni okres oczekiwania przez firmy MŚP na płatność za fakturę to 29 dni. 60 proc. przedsiębiorców potwierdza, że co najmniej raz w miesiącu mają problem z otrzymaniem terminowej płatności za fakturę”- przytacza portal money.pl

Money.pl:Koniec z wykładami o bhp w biurach? Tego chce Ministerstwo Rozwoju 
29.12.2017
„Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet kilkudziesięciu zmian, które mogą uprościć prowadzenie działalności.


«  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy