Strona główna | Gospodarka Archiwum
Płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego. Konsultacje  
21.07.2017
Trwają konsultacje w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.Ewentualne uwagi do projektu można przesyłać w terminie do 31 lipca br.

Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku – komentarz MR 
20.07.2017
Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z danymi z 2016 roku. Wynik jest zbliżony do oczekiwań MR. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w czerwcu wzrosła o 6,7 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia gospodarkę Polski 
19.07.2017
MFW pozytywnie ocenia aktualną sytuację gospodarczą Polski – podaje na swoim portalu Ministerstwo Finansów. W ocenie podkreslił m.in. odporność na wstrząsy systemu finansowego oraz płynność i dobrą kapitalizację banków. Pozytywnie ocenia również wzmocnienie administracji podatkowej oraz założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

500+ nowe rozdanie 
18.07.2017
7 lipca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Konsultacje społeczne 
18.07.2017
Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Realizacja programów 2014-2020 - stan na 16 lipca br 
18.07.2017
Według danych wygenerowanych z systemu SL2014 do 16 lipca złożono 58 529 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 362,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 225,5 mld zł.


«  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy