Strona główna | Gospodarka Archiwum
Razem na rzecz Expo 2022 
17.07.2017
Ministerstwo Rozwoju oraz organizacje samorządu gospodarczego – Pracodawcy RP i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), będą współdziałać na rzecz uzyskania praw do organizacji przez Polskę, wystawy międzynarodowej EXPO 2022 w Łodzi.

Ochrona roszczeń pracowników przyjęta przez Senat 
17.07.2017
enat z jedna poprawką przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Senat przyjął pakiet zmian dla rodzin 
17.07.2017
W sobotę (15 lipca) Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Przyjęty dokument wprowadza korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny.

Przeprowadzanie przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni. Konsultacje społeczne  
17.07.2017
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni.

Korekta podatku naliczonego przez dłużników 
17.07.2017
Bardzo ważne jest przestrzeganie terminowego regulowania należności. Resort finansów przypomina o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności.

Rolnictwo ekologiczne. Konsultacje społeczne 
17.07.2017
Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


«  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy