Strona główna | Gospodarka Archiwum
Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji 
21.12.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych ZUS, stosowanych przy realizacji zajęć skierowanych do świadczeń emerytalno-rentowych, z inicjatywy prezes G. Uścińskiej, zostało powołane Forum Współpracy. W skład Forum weszli przedstawiciele: ZUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Prokuratorii Generalnej oraz K

Money.pl: Ministerstwo Finansów udostępniło program do faktur. 
21.12.2017
Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny program e-mikrofirma, przeznaczony dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Umożliwia on wystawianie faktur, zapisywanie faktur zakupowych oraz automatyczne utworzenie ewidencji VAT.

Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych podpisał Prezydent Andrzej Duda 
20.12.2017
Najważniejszym celem nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy przepisów umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upublicznienie informacji, zawierającej dane podatkowe podatników. Mowa o podatnikach, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro Przepis dotyczy również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Realizacja programów 2014-2020 - na 17 grudnia 2017  
19.12.2017
Wygenerowane z systemu teleinformatycznego SL2014 dane wskazują, że od uruchomienia programów do 17 grudnia 2017 r. złożono 71 130 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 446,3 mld zł.

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych. Rozliczanie w 2018 r. 
18.12.2017
Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł.

Raportowanie niefinansowe. Pozyskiwanie informacji 
18.12.2017
Już od przyszłego roku ok. 300 polskich spółek zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych.


«  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy