Strona główna | Gospodarka Archiwum
Rodzina 500+. Szacunki ministerstwa rodziny i pracy 
07.07.2017
Szacując liczbę rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego spełniających kryterium dochodowe na pierwsze dziecko ministerstwo rodziny posługiwało się jedynym wówczas dostępnym źródłem – opracowanym przez Główny Urząd Statystyczny badaniem „Budżet gospodarstw domowych za 2014 rok” – czytamy na stronie resortu.

Nowa odsłona konkursu dla MŚP na korzystanie z proinnowacyjnych usług 
06.07.2017
Od 10 sierpnia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na zakup proinnowacyjnych usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Na wsparcie dla MŚP przeznaczono 45 mln zł.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany POIŚ na lata 2014-2020 
06.07.2017
Spośród zaproponowanych zmian o charakterze ogólnym do najważniejszych zaliczyć należy uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a także uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy UE między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) oraz krajowym (POIiŚ).

Infrastruktura cyfrowa warunkiem rozwoju przemysłu 4.0 
05.07.2017
W Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie nt. wpływu jaki wywiera infrastruktura cyfrowa na rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki w kontekście priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Puls Biznesu: Preferencyjny kredyt dla sukcesorów 
05.07.2017
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sylwii Wedziuk w Pulsie Biznesu, dotyczącym korzystnego kredytu, jaki Nest Bank oferuje sukcesorom firm rodzinnych.

„Rzeczpospolita”: Kształcenie zawodowe wciąż niepopularne 
05.07.2017
Reforma oświaty przygotowana przez obecny rząd, zastępująca dotychczasowe szkoły zawodowe szkołami branżowymi, nie przyczyniła się do popularyzacji nauki zawodu. Zainteresowanie absolwentów gimnazjów taką formą edukacji jest na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego.


«  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy