Strona główna | Gospodarka Archiwum
Uwagi ZRP do projektu ustawy dereglamentacyjnej  
03.06.2008
Związek Rzemiosła prezentuje pogląd, że w pewnych dziedzinach działalności, tam gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa, szczególnej ochrony interesów konsumenta oraz Państwa.

ZRP o projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
30.05.2008
Prezentujemy Związku Rzemiosła Polskiego do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponuje się poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego, m.in. o bony, talony finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Gazeta Prawna: Jeszcze rok będą ważne niekwalifikowane podpisy ZUS 
13.05.2008
"Rząd chce odłożyć o rok obowiązek posiadania e-podpisu przez wszystkie firmy zatrudniające ponad pięć osób. Po 21 lipca ZUS nie będzie już wydawać firmom niekwalifikowanych podpisów. Przedsiębiorcy unikną kolejek przy otrzymywaniu bezpiecznych e-podpisów" - czytamy w Gazecie Prawnej.

Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas rejestrując 
07.05.2008
Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania kas przez podatników.

Interpretacja w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych  
24.04.2008
W związku z brakiem odpowiedzi z Ministerstwa Finansów na pismo ZRP z grudnia 2007 roku w sprawie skutków podatkowych otrzymania przez pracodawcę częściowego dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych - zamieszczamy do wykorzystania dwie interpretacje Dyrektorów Izb Skarbowych w: Warszawie i Katowicach.

ZRP o certyfikowanym podpisie elektronicznym 
14.04.2008
Prezentujemy pismo interwencyjne Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przedłużenia daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących płatników do przekazywania dokumentów do ZUS podpisanych tzw. certyfikowanym podpisem elektronicznym.


«  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy