Strona główna | Gospodarka Archiwum
Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2017 r.  
22.08.2017
Z danych GUS wynika, że produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2017 roku była o 6,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Ministerstwo Rozwoju przyznaje, że wynik jest niższy do oczekiwań.

Realizacja programów 2014-2020 do 20 sierpnia  
22.08.2017
Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 20 sierpnia 2017 r. złożono 62 020 wniosków o dofinansowanie projektów

Realizacja programów 2014-2020 do 16 sierpnia  
18.08.2017
Ministerstwo Rozwoju poinformowało,że od uruchomienia programów do 16 sierpnia złożono 61 409 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 377,9 mld zł.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic 
17.08.2017
Ministerstwo pracy informuje, że pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowalnej 
17.08.2017
Ministerstwo Finansów informuje, że zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, nawet do 15 dni. Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.

Inflacja w lipcu  
16.08.2017
Według danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2017 roku spadły o 0,2 proc. w porównaniu z czerwcem br. W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny wzrosły o 1,7 proc.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy