Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Komunikat Prezesa ZUS dot. wysokości odsetek 
29.09.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) ogłasza, że w okresie od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 1,50%.

Elektronizacja zamówień publicznych. Seminarium w Świlczy k/Rzeszowa 
29.09.2017
Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym "Elektronizacja zamówień publicznych - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(ESPD/European Single Procurement Document).

Plany działań w ramach POWER przyjęte przez Komitet Monitorujący 
28.09.2017
W dniach 26-27 września w Supraślu odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w trakcie którego zostały przyjęte założenia Rocznych Planów Działania na 2018 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych programu.

Cykl webinariów dla wnioskodawców PARP 
28.09.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi czwartkowy cykl webinariów dla wnioskodawców działań Agencji, poświęconych możliwościom uzyskania wsparcia w ramach poszczególnych programów.

Misja biznesowa do Indii 
28.09.2017
Polską Izbą Przemysłowo Handlową i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, organizują w terminie 1-7 listopada misję biznesową sektora przetwórstwa rolno-spożywczego do Indii. Weźmie ona udział w wydarzeniu promocyjnym World Food India.

XII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego 
28.09.2017
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych zaprasza do udziału w XII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który odbędzie się w dniach 8-9 listopada, w Hotelu Sound Garden w Warszawie.


«  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy