Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie dolnośląskim  
13.07.2017
Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają do skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

XIV Międzynarodowa Wystawa Kosmetyków, Beauty i Włosów „SuluExpo 2017” 
12.07.2017
W dniach 9-11 listopada w Kazachstanie odbędzie się XIV edycja Międzynarodowej Wystawy Kosmetyków, Beauty i Włosów, która jest kluczowym wydarzeniem w branży kosmetycznej. Udział w SuluExpo 2017 może stanowić dobrą okazję do rozszerzenia zakresu działalności i znalezienia nowych dystrybutorów w Kazachstanie.

Projekt na rzecz Narodowego Programu Zdrowia  
12.07.2017
Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, realizuje dwa ogólnopolskie projekty w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowane z budżetu państwa. Ich głównym celem jest zwiększenie liczby firm angażujących się w ponadobligatoryjne działania na rzecz zdrowia pracowników poprzez udzielenie im różnych form eksperckiego wsparcia.

Misja gospodarcza na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze  
11.07.2017
Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

Zaproszenie do badań edukacyjno- szkoleniowych 
11.07.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację badania pt. „Potrzeby edukacyjno/szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego województwa śląskiego. Badanie pilotażowe”. Badanie jest jednym z działań podjętych w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu częstochowskiego. Do udziału w badaniach zostaną wylosowani przedsiębiorcy.

Onet.pl Kiełbasa biała parzona wielkopolska produktem chronionym 
10.07.2017
Komisja Europejska zatwierdziła w piątek wpisanie kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej na specjalną unijną listę nazw chronionych produktów. – podaje portal Onet.pl.


«  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy