Strona główna | Aktualności

Dłuższy ZUS dla małych przedsiebiorców w ocenie Związku Rzemiosła Polskiego
13.09.2017

Media donoszą, że ZUS proponuje, aby przedłużonym małym ZUSem objęte zostały tez osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które w momencie wejścia przepisów nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. już dziś korzystają z ulgowych stawek.


Związek Rzemiosła Polskiego, chociaż reprezentuje głównie mikro-firmy, generalnie nie jest  zwolennikiem znacznego różnicowania obciążeń na ubezpieczenia społeczne ponoszonych  przez przedsiębiorców.  Składki na ubezpieczenia społeczne nie można traktować jak podatku, jest to  składka na przyszłe świadczenia emerytalno-rentowe, czy aktualne świadczenia  na wypadek choroby, macierzyństwa. W opinii ZRP nie powinno się tych składek zasadniczo różnicować, uzależniając, np. od dochodów, tak jak to proponowano w tzw. zus-ie dla małych firm, czy wydłużać płacenie ulgowych składek o kolejne lata. Uważamy, że nie taka jest rola systemu ubezpieczeń społecznych, różnice w przychodach, a tym samym dochodach powinien regulować system podatkowy.


Wprowadzanie kolejnych ulg w systemie spowoduje, że pozostali ubezpieczeni za to zapłacą, choćby dlatego, że powstanie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów ze środków publicznych.   Naszym zdaniem nadmierne ulgi w tym zakresie noszą w sobie ryzyko zaburzenia warunków równej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami już prowadzącymi działalność a ją rozpoczynającymi, znajdującymi się w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych. Dlaczego z ulgowego ZUS-u mogłyby korzystać przez kolejny rok tylko osoby prowadzące działalność od dwóch lat , a dla pozostałych ubezpieczonych, w tym mikro-firm takiej preferencji się nie przewiduje?

Więcej:

 
•  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy