Strona główna | Aktualności

Pracownicy migracyjni na rynku pracy. Konferencja w Warszawie
14.09.2017

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, Fundacji im. F. Eberta oraz Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych zaprasza na konferencję: „Pracownicy migracyjni na rynku pracy –  ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej  Europy”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 września.

Jednocząca się Europa oraz prawo do osiedlania się i podejmowania pracy w dowolnym kraju Wspólnoty wpłynął na wielomilionowe przepływy pracowników w Unii Europejskiej. Wspólny rynek pracy, to niewątpliwie pozytywny aspekt  Unii Europejskiej, wiąże się on jednak z różnymi zagrożeniami.

Podczas konferencji przedstawione zostaną najważniejsze problemy oraz trendy rozwojowe w zakresie zatrudnienia i pracy w sektorach budowlanym i rolnym oraz  ich wpływ na migracje. W czasie dyskusji mowa będzie o roli, jaką odgrywają, a jaką mogą lub powinny odgrywać związki zawodowe w organizowaniu pracowników sezonowych i migracyjnych.

Celem spotkaniai jest wypracowanie możliwie jednolitych standardów postępowania, uzgodnienie wspólnych działań  na rzecz lepszych warunków pracy dla pracowników najbardziej  narażonych na wyzysk i dyskryminację  czyli migrantów oraz pracowników sezonowych. Z RP będzie uczestnikiem seminarium.
Udział należy potwierdzić do 18 września na adres: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl
Program: LINK
Zaproszenie: LINK
 
•  17.11.2017  Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością ...
•  17.11.2017  Projekt programu prac Forum Żywnościowego na rok 2018
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży metalowo – ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży spożywczej
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży budowlanej
•  17.11.2017  Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży skórzano - ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży poligraficzno ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy