Strona główna | Aktualności Archiwum

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży mechanicznej – mechanika precyzyjna 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży mechanicznej – mechanika precyzyjna na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży inne (fryzjer zwierząt) 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży inne (fryzjer zwierząt) na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży metalowo – motoryzacyjnej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży metalowo-motoryzacyjnej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży spożywczej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży spożywczej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży budowlanej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży budowlanej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych  
17.11.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój organizuje dwa szkolenia metodyczne.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy