Strona główna | Aktualności Archiwum

Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP 
19.10.2017
18 października w Brukseli podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego UEAPME przedstawił liderom Europejskich Instytucji najnowszy Barometr MŚP.

Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie 
19.10.2017
Andżelika Możdżanowska została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki postępowania konkurencyjnego 
19.10.2017
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospoda

Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym. Konsultacje 
18.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Liczymy na uwagi z regionalnych organizacji rzemiosła.

Partnerzy społeczni do premier i ministra zdrowia przeciwko dewaluacji Rady Dialogu Społecznego  
18.10.2017
Pracodawcy: Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederacja Lewiatan i BCC oraz trzy organizacje związkowe z Rady Dialogu Społecznego w piśmie do premier Beaty Szydło oraz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła stwierdzili, iż po raz kolejny, jako reprezentatywni partnerzy społeczni czują się rozczarowani stosowaną przez rząd praktyką pomijania RDS jako instytucji, której misja jest poszukiwanie kompromisów w sprawach strategicznych dla przyszłości społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Cykl seminariów branżowych. Ministerstwo edukacji zaprasza do udziału 
17.10.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje seminaria branżowe, skierowane do pracodawców. Spotkania są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy