Strona główna | Aktualności Archiwum

Ogłoszenie o rozeznanie rynku 
11.08.2017
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, którego celem jest optymalne dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezydent Andrzej Duda dziękuje partnerom społecznym 
10.08.2017
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podziękował organizacjom zrzeszonym w Radzie Dialogu Społecznego za cenne uwagi dotyczące ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Forum żywnościowe UEAPME - konsultacje 
10.08.2017
UEAPME opracowała stanowisko w sprawie inicjatyw mających na celu poprawę łańcucha dostaw żywności w ramach oceny wpływu początkowego.

Związek Rzemiosła Polskiego za Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produktem Emerytalnym 
09.08.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów poparł projekt stanowiska Rządu RP nt. opublikowanego wniosku Komisji Europejskiej, dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego (OIPE).

Specjalne linie telefoniczne dla programu „Rodzina 500+” 
09.08.2017
Na portalu ministerstwa rodziny i pracy zamieszczono wykaz w numerów kontaktowych we wszystkich urzędach wojewódzkich, za pośrednictwem, których już od 1 sierpnia można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”.

G. Prawna: Młodzi mogą zyskać ochronę 
09.08.2017
– Chodzi o to, aby przygotowaniem zawodowym można było objąć osoby, które z różnych przyczyn kończą edukację z opóźnieniem, w tym np. niepełnosprawnych oraz wychowanków ośrodków socjoterapii. Można też oczywiście rozważać takie rozszerzenie definicji w stosunku do wszystkich młodych, o ile pomysł ten zyska szersze poparcie – powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej, Andrzej Stępnikowski, ekspert Związku Rzemiosła Polskiego.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy