Strona główna | Aktualności Archiwum

Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce Konferencja 
06.12.2017
Przypominamy o konferencji, która w dniach 11 i 12 grudnia br. odbędzie się w Warszawie, z udziałem pełnomocniczki rządu ds. MSP, Andżeliki Możdżanowskiej. Spotkanie będzie połączone z warsztatami dla przedsiębiorców.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego  
06.12.2017
Komunikat dotyczy zapytania ofertowego na organizację szkoleń w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników spotkania wartościującego, w tym autorów i ewaluatorów-metodyków w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dotacji nr POWR. 02.15.00-00-0001/16-00).

Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych  
06.12.2017
Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w ramach realizowanego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Pełnomocnik Rządu ds. MŚP w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego 
05.12.2017
5 grudnia w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie Zarządu ZRP oraz dyrektorów zespołów biura z Pełnomocnik Rządku ds. MŚP, Andżeliką Możdżanowską. Gospodarzem spotkania był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski, który witając gościa podkreślił, że ma nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem stałej współpracy dla dobra środowiska rzemiosła i polskiej gospodarki.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży skórzano-obuwniczej  
05.12.2017
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapytanie ofertowe 
04.12.2017
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.


«  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy