Strona główna | Aktualności Archiwum

Konferencja: „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość” 
29.09.2017
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji poświęconej problematyce etyki biznesu, która odbędzie się 18 października w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Zaproszenie na szkolenie metodyczne 
29.09.2017
Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się do Izb rzemieślniczych z prośbą o przekazanie formularzy zgłoszeniowych członkom komisji egzaminacyjnych powołanych przez Izbę, na dedykowane szkolenie metodyczne, realizowane w ramach projektu "Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Projekt zmian 
29.09.2017
Ministerstwo Rozwoju informuje, że zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych do znowelizowanej wersji Umowy Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Forum Żywnościowe UEAPME 
29.09.2017
UEAPME ogłosiło datę następnego spotkania forum żywnościowego, które zaplanowano na wtorek 14 listopada w siedzibie UEAPME. W związku ze spotkaniem organizatorzy proszą o przesyłanie uwag i tematów do dyskusji.

Ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF 
28.09.2017
Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają liczne sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku i pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakość obsługi klientów wybranego sektora rynku finansowego.

Ogłoszenie – rozeznanie rynku 
28.09.2017
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


«  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy