Strona główna | Aktualności Archiwum

ZRP na konferencji podsumowującej projekt „Wpływ Przemysłu 4.0 na Sektor MŚP” 
24.11.2017
16-17 listopada w Budapeszcie odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu podsumowanie rezultatów projektu „Wpływ przemysłu 4.0 na sektor małych i średnich przedsiębiorstw”, finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Węgierski Związek Małych i Średnich Firm Rzemieślniczych (IPOSZ).

W opinii Związku Rzemiosła Polskiego nowy system wpłaty składek skomplikuje rozliczenia podatkowe 
23.11.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Prezes ZUS, Gertrudy Uścińskiej odniósł się do nowych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Według zapisu w dokumencie składki będą wpłacane na jedno indywidulane konto, ale z mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek, jeżeli takie istnieją.

Forum Żywnościowe 
23.11.2017
UEAPME przygotowała protokół z ostatniego posiedzenia Forum Żywnościowego, które odbyło się 14 listopada. Jednocześnie UEAPME prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag i komentarzy do 5 stycznia 2018 roku.

Komitet Monitorujący POWER 
23.11.2017
W Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w trakcie którego przyjęto dodatkowe założenia Rocznych Planów Działania na 2018 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu.

Szczyt Społeczny w Göteborgu  
23.11.2017
W dniu 17 listopada Komisja Europejska, Parlament UE i Rada Europejska podpisały Proklamację Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na Szczycie Społecznym Na Rzecz Uczciwych Miejsc Pracy i Rozwoju.

G.Prawna:Przez brak informacji zaniżone mogą być tysiące emerytur 
23.11.2017
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczącym problemu z przeliczaniem emerytur. Brak informacji ze strony ZUS może spowodować, że wielu emerytów, przez niewiedzę, może mieć zaniżone emerytury. W dodatku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może dokonać przeliczenia z automatu, potrzebny jest wniosek emeryta.


«  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy