Strona główna | Aktualności Archiwum

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży metalowo – motoryzacyjnej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży metalowo-motoryzacyjnej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży spożywczej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży spożywczej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży budowlanej 
17.11.2017
Zapytanie przeprowadzane jest w ramach zadania związanego z recenzją i weryfikacją zadań egzaminacyjnych dla branży budowlanej na potrzeby egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przygotowanych w etapie bazowym projektu.

Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną 
17.11.2017
UEAPME informuje, że druga edycja EEFIG (Energy Efficiency Institutions Institutions Group), uruchomiła DEEP (platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną) jako jedno z narzędzi poprawy finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej z obszaru przemysłu i zabudowy.

Projekt programu prac Forum Żywnościowego na rok 2018  
17.11.2017
W trakcie ostatniego spotkania Forum Żywnościowego 14 listopada przygotowany został projekt programu prac na rok 2018.

Podatek VAT dla beneficjentów działania 2.2 POWER 2014 - 2020  
16.11.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pismem z 20 października Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POWER 2014-2020, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, poinformowało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


«  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy