Strona główna | Aktualności Archiwum

Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną 
17.11.2017
UEAPME informuje, że druga edycja EEFIG (Energy Efficiency Institutions Institutions Group), uruchomiła DEEP (platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością energetyczną) jako jedno z narzędzi poprawy finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej z obszaru przemysłu i zabudowy.

Projekt programu prac Forum Żywnościowego na rok 2018  
17.11.2017
W trakcie ostatniego spotkania Forum Żywnościowego 14 listopada przygotowany został projekt programu prac na rok 2018.

Podatek VAT dla beneficjentów działania 2.2 POWER 2014 - 2020  
16.11.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pismem z 20 października Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POWER 2014-2020, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, poinformowało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS 
16.11.2017
13 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego do spraw rozwoju dialogu Społecznego z udziałem Ministra Macieja Wąsika – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club.

Przedsiębiorca ma prawo. Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 
15.11.2017
Wśród przyjętych przez rząd ustaw znalazły się: prawo przedsiębiorców, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu", ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

Opinia ZRP o projekcie ustawy o stałym dodatku do emerytur 
15.11.2017
Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji poselski projekt ustawy o stałym dodatku dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy