Strona główna | Aktualności Archiwum

Zagraniczne wizyty studyjne - zaproszenie do udziału w projekcie unijnym 
04.01.2018
Fundacja British Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space”.

Uwaga samodzielnie opłacający składki na ubezpieczenie społeczne 
03.01.2018
Płatnik, który ma zaległości w opłacaniu składek, może stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość.

Pożegnanie 
03.01.2018
Z głębokim żalem żegnamy Ś. P. mgr inż. Andrzeja Borkowskiego wieloletniego Dyrektora Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.

Wytyczne do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
03.01.2018
19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Nowe Wytyczne w zakresie EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
03.01.2018
29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Wszystkie składki jednym przelewem – zmiany już od 1 stycznia 
03.01.2018
Od 1 stycznia tego roku składki na ubezpieczenia społeczne płacone są jednym przelewem.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy