Strona główna | Aktualności Archiwum

Rozeznanie rynku – stworzenie modułu „Egzaminy on-line”  
09.11.2017
Związek Rzemiosła Polskiego realizuje projekt „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, którego celem jest dostosowanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich do wymagań gospodarki i rynku pracy – przy zaangażowaniu pracodawców.

Komunikat o wynikach postępowania konkurencynego na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie 
08.11.2017
Komunikat o wynikach postępowania konkurencynego na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie w ramach projekt u „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Uwaga przedsiębiorcy! Od 1 stycznia 2018 r. zmiana wpłat składek na ubezpieczenia społeczne  
08.11.2017
Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wpłacali składki (emerytalno-rentową, chorobową, wypadkową, zdrowotną) jednym przelewem na jeden rachunek, przyznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z nadchodzącymi zmianami ZUS rozsyła listy informacyjne do przedsiębiorców.

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki postępowania konkurencyjnego 
08.11.2017
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

G.Prawna:Przedsiębiorcy alarmują: Firmy uciekną z Polski przed ZUS 
07.11.2017
„Związek Rzemiosła Polskiego także jest przeciwny zmianom”.– Zniesienie limitu płacenia to proteza mająca natychmiast poprawić stan FUS. Tylko w przyszłym roku z tego tytułu na konto zakładu dodatkowo wpłynie 5,24 mld zł. Teoretycznie powinno to za sobą nieść konieczność wypłaty wyższych emerytur.

Seminarium dotyczące kształcenia zawodowego  
06.11.2017
W dniach 6 i 7 listopada w Warszawie odbywa się kolejne seminarium branżowe skierowane do pracodawców. Tym razem do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawicieli branż: ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. W spotkaniu udział weźmie również wiceminister edukacji Marzena Machałek.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy