Strona główna | Aktualności Archiwum

Wytyczne do realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
03.01.2018
19 grudnia 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów zatwierdził zmienione „Wytyczne zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020”. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Nowe Wytyczne w zakresie EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
03.01.2018
29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Wszystkie składki jednym przelewem – zmiany już od 1 stycznia 
03.01.2018
Od 1 stycznia tego roku składki na ubezpieczenia społeczne płacone są jednym przelewem.

E-Składka – tylko trzy dni na przygotowanie się do zmian 
29.12.2017
Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie jeden przelew do ZUS, kierowany na indywidualny numer rachunku składkowego przedsiębiorcy. Wpłata od razu będzie zaksięgowana i rozliczona na koncie płatnika.

Nabór trenerów - wyniki postępowania  
29.12.2017
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 6.12.2017 r.

Od 1 stycznia zmiana zasad upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców  
28.12.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy