Strona główna | Aktualności Archiwum

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia  
26.10.2017
Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój.

Jak ukonstytuować rzemiosło na nowo – rozmowa z Janem Gogolewskim, prezesem ZRP 
25.10.2017
W ostatnim numerze czasopisma „Mistrz Branży” ukazał się wywiad z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, Janem Gogolewskim. Rozmowa dotyczyła pogłębiających się problemach w rozwoju rzemiosła w Polsce, koniecznych zmianach legislacyjnych i edukacyjnych, pomysłach na promocję i konieczności podkreślania niepodważalnych wartości rzemiosła.

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Konferencja  
25.10.2017
W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się konferencja zorganizowana przez szefa kancelarii, Beatę Kempę oraz Małgorzatę Stręciwilk, prezesa UZP.

JPK w czasie rzeczywistym w opinii Związku Rzemiosła Polskiego 
25.10.2017
Jak donoszą media, Ministerstwo Finansów planuje skrócenie okresów elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym.

Szkolenie metodyczne z udziałem członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
24.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 26-27.10.2017 r. organizuje kolejne dwa szkolenia dla członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Stanowisko ZRP do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
24.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej, a także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy