Strona główna | Aktualności Archiwum

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych. Konferencja  
25.10.2017
W Urzędzie Rady Ministrów odbyła się konferencja zorganizowana przez szefa kancelarii, Beatę Kempę oraz Małgorzatę Stręciwilk, prezesa UZP.

JPK w czasie rzeczywistym w opinii Związku Rzemiosła Polskiego 
25.10.2017
Jak donoszą media, Ministerstwo Finansów planuje skrócenie okresów elektronicznego przesyłania danych i stworzenie centralnej bazy w czasie rzeczywistym.

Szkolenie metodyczne z udziałem członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych 
24.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 26-27.10.2017 r. organizuje kolejne dwa szkolenia dla członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Stanowisko ZRP do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
24.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego w pełni popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej, a także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa szuka ekspertów i specjalistów 
24.10.2017
Minister Infrastruktury i Budownictwa w ramach włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), zaprasza zainteresowanych przedstawicieli reprezentujących branżę budownictwa do składania ofert.

IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika 
23.10.2017
Od 26 do 29 października w Warszawie odbywać się będzie IV Europejski Warsztat dla Młodych, w ramach którego,27 października zostanie zorganizowana konferencja pt. „Współczesna Rodzina - zmiany wartości i struktur”.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy