Strona główna | Aktualności Archiwum

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego 
20.10.2017
19 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Spotkanie Forum Żywnościowego 
19.10.2017
UEAPME 14 listopada organizuje kolejne spotkanie Forum Żywnościowego. W trakcie forum poruszone zostaną kwestie lepszych praktyk handlowych oraz działań Forum Wysokiego Szczebla na rzecz poprawy relacji B2B, wytycznych dotyczących odpadów żywnościowych i strat żywnościowych, etykietowania, akrylamidu, a także EFSA.

Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP 
19.10.2017
18 października w Brukseli podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego UEAPME przedstawił liderom Europejskich Instytucji najnowszy Barometr MŚP.

Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie 
19.10.2017
Andżelika Możdżanowska została sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki postępowania konkurencyjnego 
19.10.2017
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospoda

Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym. Konsultacje 
18.10.2017
Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Liczymy na uwagi z regionalnych organizacji rzemiosła.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy