Strona główna | Działalność ZRP | Dialog społeczny | Przedstawiciele ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego. Ze strony ZRP w skład Rady wchodzą:
  1. Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego
  2. Antoni Odzimek – Członek Rady Dialogu Społecznego, Izba Rzemieslnicza w Poznaniu
  3. Izabela Opęchowska – Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego
  4. Paweł Saar – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi
  5. Jan Klimek – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej ora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  6. Włodzimierz Biniek – członek Rady Dialogu, Prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  7. Janusz Kowalski – członek Rady Dialogu, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy