Strona główna | Działalność ZRP | Rada Duszpasterska

 

     Krajowa Rada Duszpasterska Rzemiosła

Zadaniem istniejącej od 1991 roku Krajowej Rady jest szeroko rozumiana opieka duszpasterska nad polskimi rzemieślnikami oraz współdziałanie duszpasterzy rzemiosła i władz ZRP we wszelkich wspólnych inicjatywach (przede wszystkim przy organizacji Pielgrzymek Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę).

W skład Rady wchodzą diecezjalni duszpasterze rzemiosła oraz przedstawiciele izb rzemieślniczych. Krajowym Duszpasterzem Rzemiosła Polskiego jest ks. kan. Krzysztof Rusiecki, a funkcję Przewodniczącego Rady pełni Członek Zarządu ZRP Kazimierz Góralczyk.
 

 

Informacje

 

 

Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia